بتاسهم
1399/10/07
22:41
#مرقام در 3 ماهه 217 میلیارد ریالی شد . اذر 70 میلیارد ریال درامد داشت

#مرقام در ۳ ماهه ۲۱۷ میلیارد ریالی شد . اذر ۷۰ میلیارد ریال درامد داشت


انتهای خبر

0
0