پایگاه خبری انتخاب
1401/03/04
14:05
♦️رهبر معظم انقلاب: گفتیم مجلس انقلابی، یک عده خوششان نیامد! ولی ما حقیقت را گفتیم 🔹ما گفتیم مجلس انقلابی! یک عده‌ای خوششان نیامد. خب ولی ما حقیقت...

♦️رهبر معظم انقلاب: گفتیم مجلس انقلابی، یک عده خوششان نیامد! ولی ما حقیقت را گفتیم🔹ما گفتیم مجلس انقلابی! یک عده‌ای خوششان نیامد. خب ولی ما حقیقت را گفتیم حالا بعضی‌ها خوششان می‌آید، بعضی‌ها خوششان نمی‌آید، عیبی ندارد؛ حقیقت همین بود که این مجلس با شعارهای انقلاب تشکیل شد. مردم نگاه کردند گزینه‌هایی را انتخاب کردند که حرکتشان، جهت‌گیری‌شان، شعارشان، حرفشان حرف انقلاب بودجزئیات در 👇👇


entekhab.ir/۰۰۲qO۴


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0