کدال۳۶۰
1401/06/01
17:04
#قنقش #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1401/05/31 ▪️ شرکت قند نقش جهان طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/05/31 معادل 0 میلیون ریال از محصو...

#قنقش


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱▪️ شرکت قند نقش جهان طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ معادل ۰ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است▪️«قنقش» با سرمایه ثبت شده ۱۳۹,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۵ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مبلغ ۲۲۸,۹۴۸ میلیون ریال درآمد فروش داشته است۱۴۰۱-۰۶-۰۱ ۱۷:۰۴:۵۲ (۹۲۸۱۶۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0