تکنیکال ثنایی
1400/10/28
14:46
ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس امروز هم در کانال دوهزار میلیارد تومانی ماند و  روی رقم 2700 میلیارد تومان ثبت شد که طی آن حدود 700 میلیارد تومان ت...

ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس امروز هم در کانال دوهزار میلیارد تومانی ماند و روی رقم ۲۷۰۰ میلیارد تومان ثبت شد که طی آن حدود ۷۰۰ میلیارد تومان تغییر خالص مالکیت سهام از حقیقی‌ها به نفع سهامداران عمده رقم خورد. حقیقی‌ها امروز بیش‌ترین میزان خالص خریدشان را به نمادهای شصدف، فنفت و غپآذر اختصاص دادند و حقوقی‌ها نیز برنامه خریدشان را بیش‌تر روی سهم‌های سمگا، وبملت و فملی متمرکز کردند.


بیش‌ترین ارزش و حجم معاملات امروز سهام نیز به گروه‌های محصولات شیمیایی، فلزات اساسی و خودرو به ترتیب با ۲۴۸ ، ۲۱۱ و ۱۶۲ میلیارد تومان تخصیص یافت و این شرکت‌ها برترین صنایع بازار یکپارچه منفی و ریزشی امروز شناخته شدند.


بازار نقدی بورس:


شاخص کل بورس: ۱.۲۷۵.۹۳۷.۱۵ (۳۰۵۳۴.۸۶-)


شاخص کل هم‌وزن: ۳۳۷.۰۳۳.۱۸ (۸۰۵۱.۱۶-)


ارزش معاملات: ۲.۸۶۴ میلیارد تومان


حجم معاملات: ۵.۴ هزار میلیارد تومان برگ سهم


سه نماد با بیش‌ترین اثرگذاری منفی: فولاد، فارس و کگل


بازار نقدی فرابورس:


شاخص کل: ۱۷.۶۵۶.۳۹ (۲۲۰.۶۴-)


ارزش معاملات: ۲ هزار میلیارد تومان


حجم معاملات: ۱.۳ هزارمیلیارد تومان برگ سهم


سه نماد با بالاترین تاثیر منفی: زاگرسف هرمز و کگهرانتهای خبر

0
0