کارگزاری آبان
1399/10/08
08:48
📊#کاما اطلاعیه 99/10/08 *باما* افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - دریافت جواز تاسیس کارخانه شرکت جلگه‌های آسمانی- گروه ب) منتهی به سال...

📊#کاما


اطلاعیه ۹۹/۱۰/۰۸


*باما*


افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - دریافت جواز تاسیس کارخانه شرکت جلگه‌های آسمانی- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
انتهای خبر

0
0