کارگزاری آبان
1400/09/08
09:53
📈نبض مثبت در شیمیایی ها محسوس است.#شفن، #پترول، #نوری، #پارس، #شلرد، #شگویا، #شاراک، #جم_پیلن، #آریا، #زاگرس، #تاپیکو، #شپدیس، #شکلر، #بوعلی و #کرم...

📈نبض مثبت در شیمیایی ها محسوس است.#شفن، #پترول، #نوری، #پارس، #شلرد، #شگویا، #شاراک، #جم_پیلن، #آریا، #زاگرس، #تاپیکو، #شپدیس، #شکلر، #بوعلی و #کرماشا با گرایش مثبت و متعادل داد و ستد می شوند. #شتوکا، #شدوص و #شلعاب از جمله نماد های مورد توجه گروه اند. در این میان #فارس، #کلر، #شفارس، #قرن، #شکربن، #شپترو و #شکام نیز با گرایش منفی و متعادل معامله می شوند.


انتهای خبر

0
0