خالص ارزش دارایی - NAV Stock
1401/01/28
21:20
شرکت توسعه صنایع بهشهر | #وبشهر | 📆 1401/01/28 🔹خالص ارزش روز دارایی ها : 🔹NAV: 11,330 🔸قیمت پایانی سهم در بازار : 🔸PRICE: 6,920 ♦️قیمت ب...

شرکت توسعه صنایع بهشهر | #وبشهر |📆 ۱۴۰۱/۰۱/۲۸🔹خالص ارزش روز دارایی ها :🔹NAV: ۱۱,۳۳۰🔸قیمت پایانی سهم در بازار :🔸PRICE: ۶,۹۲۰
♦️قیمت بر خالص ارزش روز دارایی ها :♦️P/NAV: ٪۶۱➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇ID:

انتهای خبر

0
0