پیامهای ناظر بازار
1399/11/15
09:08
توقف نماد (بالاس۱) - اطلاعات با اهمیت گروه ب

به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (بالاس۱) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور ۶۰ دقیقه پس از انتشار این پیام، به صورت حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران

انتهای خبر

0
0