نبسا
1399/08/18
12:38
"درصد گردش نقدینگی در بازار سرمایه امروز: 1399/08/18" سایر گروهها 30% | مواد دارويي 17% شيميايي 9% | بانكها 8% خودرو 7% | سيم...

"درصد گردش نقدینگی در بازار سرمایه


امروز: ۱۳۹۹/۰۸/۱۸"


سایر گروهها ۳۰٪ | مواد دارویی ۱۷٪


شیمیایی ۹٪ | بانکها ۸٪


خودرو ۷٪ | سیمان ۷٪


کاشی و سرامیک ۶٪ | فلزات اساسی ۴٪


سرمایه گذاریها ۴٪ | اداره بازارهای مالی ۴٪


غذایی بجز قند ۳٪ |

انتهای خبر

0
0