مهدی افضلیان
1399/08/24
16:12
#بازار بعد از ریزش های شدید در یک سهم و یا در کل بازار همواره شاهد نویزهای 10 تا 20 درصدی رو به بالا هستیم. در شرایط فعلی بازار اندکی توجه بیشتر...

#بازاربعد از ریزش های شدید در یک سهم و یا در کل بازار همواره شاهد نویزهای ۱۰ تا ۲۰ درصدی رو به بالا هستیم.در شرایط فعلی بازار اندکی توجه بیشتری داشته باشید.@mehdiafzaliaan

انتهای خبر

0
0