سهامداران بزرگ شستا
1399/10/08
08:48
بیشترین ارزش خالص صف خرید نماد میلیارد تومان 🔹وآذر : 614.0 🔹وکبهمن : 415.4 🔹چخزر : 354.9 🔹خودکفا : 290.9 🔹کاما : 264.8 🔹وگردش : ...

بیشترین ارزش خالص صف خریدنماد میلیارد تومان


🔹وآذر : ۶۱۴.۰


🔹وکبهمن : ۴۱۵.۴


🔹چخزر : ۳۵۴.۹


🔹خودکفا : ۲۹۰.۹


🔹کاما : ۲۶۴.۸


🔹وگردش : ۲۵۲.۵


🔹غگیلا : ۲۱۴.۵


🔹دتوزیع : ۲۰۳.۶


🔹کگهر : ۱۸۹.۰


🔹غمارگ : ۱۵۱.۸


🔹تماوند : ۱۳۲.۴


🔹رافزا : ۱۲۷.۶


🔹فروس : ۱۲۰.۴


🔹ثفارس : ۱۱۲.۹


🔹داوه : ۱۰۹.۰


🔹خنصیر : ۸۶.۳


🔹جوین : ۸۵.۸


🔹زفکا : ۸۱.۲


🔹چکاوه : ۸۰.۲


🔹کبافق : ۶۳.۴📅 ۹۹/۱۰/۰۸ ⏰ ۰۸:۴۷〰〰〰〰〰〰〰


🆔@shasta۱۳۹۹💥

انتهای خبر

0
0