کارگزاری آبان
1401/03/03
11:00
📈#اطلاعات_بازار شاخص کل 1,556,232 977.93 واحد منفی ارزش بازار 61,731,986 میلیارد ریال ارزش معاملات 24,388 میلیارد ریال حجم معاملات 4.194 میلی...

📈#اطلاعات_بازار


شاخص کل ۱,۵۵۶,۲۳۲


۹۷۷.۹۳ واحد منفی


ارزش بازار ۶۱,۷۳۱,۹۸۶ میلیارد ریال


ارزش معاملات ۲۴,۳۸۸ میلیارد ریال


حجم معاملات ۴.۱۹۴ میلیارد سهم


نمادهای تاثیر گذار در شاخص


فولاد ۸۸۶ واحد منفی


حکشتی ۵۴۳ واحد مثبت


فخوز ۲۴۲ واحد منفی


شستا ۱۶۵ واحد مثبت


شپنا ۱۴۳ واحد منفی


فارس ۱۲۳ واحد مثبت


وخارزم ۱۰۳ واحد مثبت
انتهای خبر

0
0