تارگت بورس
1400/01/16
23:36
#خزامیا_درخواستی سهم مدتیست در محدوده 740-940 در حال نوسان است کف محدوده 930 کف مستحکمی برای سهم خواهد بود اما مادامیکه محدوده 950 را پر قدرت نشک...

#خزامیا_درخواستی سهم مدتیست در محدوده ۷۴۰-۹۴۰ در حال نوسان است کف محدوده ۹۳۰ کف مستحکمی برای سهم خواهد بود اما مادامیکه محدوده ۹۵۰ را پر قدرت نشکند در محدوده اعلامی نوسان خواهد نمودانتهای خبر

0
0