کارگزاری آبان
1399/09/16
11:50
📊#خکار اطلاعیه 99/09/16 *کاربراتور ایران* افشای اطلاعات بااهمیت - (انعقاد قرارداد مهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

📊#خکار


اطلاعیه ۹۹/۰۹/۱۶


*کاربراتور ایران*


افشای اطلاعات بااهمیت - (انعقاد قرارداد مهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
انتهای خبر

0
0