بتاسهم
1401/02/15
22:18
فصلی صورت_مالی #رانفور گزارش 12 ماهه 1400 رانفور منتشر شد و مطابق با این گزارش شرکت در این دوره موفق به شناسایی 1373 میلیارد تومان سود خالص شد. ا...

فصلی صورت_مالی #رانفورگزارش ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ رانفور منتشر شد و مطابق با این گزارش شرکت در این دوره موفق به شناسایی ۱۳۷۳ میلیارد تومان سود خالص شد. این بدان معنی است که شرکت مجموعا در ۱۲ ماهه خود موفق به شناسایی ۳۸ تومان سود به ازای هر سهم شده است.لازم به توضیح است که این شرکت در فصل چهارم سال ۱۴۰۰ به سود ۱۸ تومانی به ازای هر سهم رسیده که نسبت به فصل مشابه سال قبل کاهش ۹ درصدی داشته است. همچنین سود فصل زمستان این نماد نسبت به فصل پاییز رشد ۱۵۴ درصدی را نشان می دهد.در نمودار فوق، روند فروش ، سود ناخالص، سود خالص، سود هر سهم و همچنین نمودار P/Ettm این نماد بعد از انتشار گزارش ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ قابل مشاهده است.کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0