اخبار شرکت‌ها و مجامع بورسی
1400/05/30
13:26
✅ «حآفرین» قرارداد مهم بست شرکت ریل پرداز نوآفرین اعلام داشت،اجاره تعداد ١٢ دستگاه لکوموتیو دیزل-الکتریک مدلMAP٢۴ برای تامین نیروی کشش مورد نیاز ج...

✅ «حآفرین» قرارداد مهم بستشرکت ریل پرداز نوآفرین اعلام داشت،اجاره تعداد ۱۲ دستگاه لکوموتیو دیزل-الکتریک مدلMAP۲۴ برای تامین نیروی کشش مورد نیاز جهت تشکیل قطار کامل برنامه ریزی شده مستاجر بر اساس قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی مصوب مورخه ۱۳۸۴/۰۷/۰۶ مجلس شورای اسلامی. مدت اجرای این تفاهم نامه از تاریخ تحویل اولین لکوموتیو ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ لغایت ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ می باشد.و مستاجر در پایان هر ماه صورتحساب عملکرد خود را که شامل تناژ حمل شده، مبدا، مقصد و موارد مرتبط با موضوع تفاهم نامه می‌باشد تهیه و حداکثر تا دهم ماه بعد به منظور بررسی و تایید برای موجر ارسال می نماید.
⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️


📣کانال اخبار مجامع
انتهای خبر

0
0