ساعت بورس
1400/01/08
11:16
#تعداد_نماد_صف‌خرید_مثبت_و_صف‌فروش_منفی تعداد نماد: 582 صف خريد: 41 مثبت بدون صف: 111 منفي بدون صف: 169 صف فروش: 260 #D1400_1_8 11:10

#تعداد_نماد_صف‌خرید_مثبت_و_صف‌فروش_منفی


تعداد نماد: ۵۸۲


صف خرید: ۴۱


مثبت بدون صف: ۱۱۱


منفی بدون صف: ۱۶۹


صف فروش: ۲۶۰


#D۱۴۰۰_۱_۸ ۱۱:۱۰انتهای خبر

0
0