تحلیل برای سود
1399/08/19
21:37
شرکت سرمایه گذاری سایپا | #وساپا | 📆 1399/08/19 🔹خالص ارزش دارایی ها : 🔹NAV: 12,884 🔸قیمت پایانی سهم : 🔸PRICE: 8,650 ♦️قیمت بر خالص ارزش...

شرکت سرمایه گذاری سایپا | #وساپا |📆 ۱۳۹۹/۰۸/۱۹🔹خالص ارزش دارایی ها :🔹 NAV: ۱۲,۸۸۴🔸قیمت پایانی سهم :🔸 PRICE: ۸,۶۵۰
♦️قیمت بر خالص ارزش دارایی ها :♦️ P/NAV: ٪۶۷➖➖➖➖➖➖➖➖➖

انتهای خبر

0
0