کدال۳۶۰
1401/01/21
15:24
#وبهمن صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1400/09/30 (#حسابرسی_شده)(اصلاحیه) شرکت سرمایه گذاری بهمن ▪️ شرکت سرمایه گذاری بهمن در دوره منتهی به 1...

#وبهمن


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (#حسابرسی_شده)(اصلاحیه) شرکت سرمایه گذاری بهمن
▪️ شرکت سرمایه گذاری بهمن در دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ به ازای هر سهم ۲,۴۵۳ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۴٪ افزایش داشته است.▪️ «وبهمن» با سرمایه ثبت شده ۲,۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ مبلغ ۶,۷۴۶,۷۴۲ میلیون ریال سود محقق کرده است.
۱۴۰۱-۰۱-۲۱ ۱۵:۲۴:۵۲ (۸۶۸۳۷۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0