وفابورس
1400/01/08
08:55
یادتونه مردم چند سال قبل دنبال لونه خفاش میگشتن ؟! اون زمان شایعه کردن داخل لونه خفاش جیوه قرمز هست تا اینکه بعد چند سال ویروس کرونا رو چین ساخت و ...

یادتونه مردم چند سال قبل دنبال لونه خفاش میگشتن ؟!


اون زمان شایعه کردن داخل لونه خفاش جیوه قرمز هست تا اینکه بعد چند سال ویروس کرونا رو چین ساخت و از طریق خفاشها در سرتا سر دنیا پخش کرد


ایرانم برا همین شبها رو فقط منع تردد اعلام کرد


خودتون به جمع بندی برسید که چی شد از کجا شروع شد این قضایا 😞انتهای خبر

0
0