نوآوران امین
1399/08/12
07:39
بیشترین #سرانه_خرید_حقیقی_به_سرانه_فروش_حقیقی_ها طی روز ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۹ مربوط به نمادهای زیر بوده است : #گدنا #رافزا #غگیلا #ولپارس #شصدف #سا...

بیشترین #سرانه_خرید_حقیقی_به_سرانه_فروش_حقیقی_ها طی روز ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۹ مربوط به نمادهای زیر بوده است :#گدنا


#رافزا


#غگیلا


#ولپارس


#شصدف#سامانه_ذره_بینwww.nadpco.com#سبدگردانی_هوشمند_نوآوران_امین☎️۰۲۱۸۷۷۰۰۸۰۸انتهای خبر

0
0