محسن حسنلو
1399/11/15
09:20
#شگویا 💢 پتروشیمی تندگویان 💢 فروش ماهیانه شرکت و رکورد جدید برای فروش شرکت ثبت شده و در ۱۰ ماه گذشته سیر صعودی فروش در شرکت حکم فرما هست و شرکت د...

#شگویا💢 پتروشیمی تندگویان 💢فروش ماهیانه شرکت و رکورد جدید برای فروش شرکت ثبت شده و در ۱۰ ماه گذشته سیر صعودی فروش در شرکت حکم فرما هست و شرکت در هر ماه نسبت به ماه قبل فروش بالاتری را ثبت نموده است.@HasanluMohsenانتهای خبر

0
0