کارگزاری آبان
1401/03/25
08:53
📈صف خرید وسالت 208 میلیون سهم خمحور 179 میلیون سهم سامان 131 میلیون سهم کویر 80 میلیون سهم خزامیا 46 میلیون سهم

📈صف خرید


وسالت ۲۰۸ میلیون سهم


خمحور ۱۷۹ میلیون سهم


سامان ۱۳۱ میلیون سهم


کویر ۸۰ میلیون سهم


خزامیا ۴۶ میلیون سهم
انتهای خبر

0
0