بورسینه
1401/06/01
10:20
📌بازگشت سبز شاخص 🔹در حالی که حدود یک ساعت از بازار می‌گذرد که شاخص با افزایش بیش از ۳٬۷۰۰ همراه شده است؛ حکشتی، نوری و وبملت بیش‌ترین تاثیر مثبت...

📌بازگشت سبز شاخص🔹در حالی که حدود یک ساعت از بازار می‌گذرد که شاخص با افزایش بیش از ۳٬۷۰۰ همراه شده است؛ حکشتی، نوری و وبملت بیش‌ترین تاثیر مثبت و فولاد، کگل و فارس بیش‌ترین تاثیر منفی را داشته است.🔹شاخص هم‌وزن هم با افزایش حدود ۳٬۰۰۰ واحدی همراه شده است.🔹در یک ساعت ابتدایی ارزش معاملات خرد حدود ۹۵۷ میلیارد تومان بوده است که نسبت به روز گذشته تا حدودی کاهش یافته است.🔹در یک ساعت ابتدایی بازار حقیقی‌ها حدود ۲۳ میلیارد تومان از بازار خارج کردند؛ مبین با ۱۰، وارس با ۴ و آسیاتک با ۳ میلیارد تومان بیش‌ترین خروج پول حقیقی را داشته است و در نقطه مقابل، کالا با ۸، شبندر و فلوله با ۳ میلیارد تومان بیش‌ترین ورود پول حقیقی را ثبت کرد.انتهای خبر

0
0