بولتن اقتصادی
1400/05/24
09:45
‌چهاردهمین محموله واکسن کرونا وارد کشور شد 🔹چهاردهمین محموله واکسن کرونا حاوی یک میلیون و ۱۱۰ هزار دُز واکسن، امروز یکشنبه ۲۴ مردادماه، در فرودگاه...

چهاردهمین محموله واکسن کرونا وارد کشور شد🔹چهاردهمین محموله واکسن کرونا حاوی یک میلیون و ۱۱۰ هزار دز واکسن، امروز یکشنبه ۲۴ مردادماه، در فرودگاه امام خمینی به وزارت بهداشت تحویل داده شد.

انتهای خبر

0
0