بورس۲۴
1400/11/02
14:20
بررسی روند فروش در«ثاخت»

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت بین المللی توسعه ساختمان در مدت ۴ ماهه منتهی به دی ماه حدود ۲ میلیارد تومان درآمد از ارائه خدمات به دست آورده است.

بررسی روند فروش در«ثاخت»

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت بین المللی توسعه ساختمان در مدت ۴ ماهه منتهی به دی ماه حدود ۲ میلیارد تومان درآمد از ارائه خدمات به دست آورده که این مبلغ در دی ماه محقق شده است.ثاخت
انتهای خبر

0
0