کارگزاری آبان
1399/08/10
21:06
📊#فاسمین اطلاعیه 99/08/10 *کالسيمين* 6 ماهه منتهی به 99/06/31 (حسابرسی نشده)مبلغ 691 ریال سود به ازای هر سهم محقق نموده است. 73 درصد افزایش سود نس...

📊#فاسمین


اطلاعیه ۹۹/۰۸/۱۰


*کالسیمین*


۶ ماهه منتهی به ۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)مبلغ ۶۹۱ ریال سود به ازای هر سهم محقق نموده است.


۷۳ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته
انتهای خبر

0
0