سهم گلچین
1399/10/10
08:22
#خبرهای_موثر بدهی برقی عراق به ایران تهاتر می‌شود. عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در خصوص بدهی این کشور بابت خرید برق، گفت: پرداخ...

#خبرهای_موثر


بدهی برقی عراق به ایران تهاتر می‌شود.


عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در خصوص بدهی این کشور بابت خرید برق، گفت: پرداخت آن به صورت تهاتر انجام شده است و به زودی وارد کشور می‌شود/ایرناانتهای خبر

0
0