بورس۳۶۵
1399/10/29
09:28
طوری که امروز بازار در صف فروش هست انگار مثل روز اول ریزش هست فقط فرقش این است که دلار در همان محدوده هست . قیمت سهم مثلا فملی نصف شده . مس در باز...

طوری که امروز بازار در صف فروش هست انگار مثل روز اول ریزش هستفقط فرقش این است که دلار در همان محدوده هست . قیمت سهم مثلا فملی نصف شده . مس در بازار جهانی به دو برابر رسیده و احتمالا مس قیمت های بالاتر از ۸۰۰۰ دلار را خواهد دیداما صف فروش این سهم از روز اول سنگینتر استهمان هیجان سنگین در خرید را در فروش این روزها مبینیم@Bourse_۳۶۵

انتهای خبر

0
0