سهام بنیادی
1399/09/18
07:59
#شپنا #آپدیت ۹۹/۹/۱۸ ✅ در تحلیل قبلی هشدار مقاومت ۱۹۷۰ داده شد؛ ۶ روز در بهترین روزهای بازار قادر به شکست مقاومت نبود 🏴‍☠ حد ضرر فعلی ۱۷۵۰ 📉 حما...

#شپنا #آپدیت ۹۹/۹/۱۸✅ در تحلیل قبلی هشدار مقاومت ۱۹۷۰ داده شد؛ ۶ روز در بهترین روزهای بازار قادر به شکست مقاومت نبود🏴☠ حد ضرر فعلی ۱۷۵۰📉 حمایت اول بازه ۱۴۷۲-۱۳۸۰ کم ریسک برای ورود پله اول👈🏻 لینک چارت📉 📈انتهای خبر

0
0