بولتن اقتصادی
1399/11/07
20:36
فشار چین بر قیمت سنگ آهن دولت مرکزی چین امروز طی بیانیه ای اعلام کرد که تلاش این کشور در سال جدید معطوف به کاهش تولید فولاد خام خواهد شد. در این ...

فشار چین بر قیمت سنگ آهندولت مرکزی چین امروز طی بیانیه ای اعلام کرد که تلاش این کشور در سال جدید معطوف به کاهش تولید فولاد خام خواهد شد. در این راه، چین قصد دارد از سرمایه گذاری در هر گونه ظرفیت جدید تولید فولاد خام جلوگیری نماید و شرکتهای بزرگ را به خرید شرکتهای فولادسازی کوچکتر تشویق نماید.

انتهای خبر

0
0