پلکان بورس
1399/08/18
08:51
♨️ صندوق پالایشی یکم فعلا قابل معامله نیست. معاون بازار بورس: فردا امکان معامله صندوق پالایشی یکم وجود ندارد. هنوز درخواستی از مدیر صندوق پالای...

♨️ صندوق پالایشی یکم فعلا قابل معامله نیست.
معاون بازار بورس: فردا امکان معامله صندوق پالایشی یکم وجود ندارد.هنوز درخواستی از مدیر صندوق پالایشی یکم به شرکت بورس تهران برای فراهم شدن معامله واحدهای این صندوق ارسال نشده است.http://T.me/pelekanbourseانتهای خبر

0
0