پایگاه خبری انتخاب
1400/04/13
09:15
♦️پیشنهاد روزنامه جمهوری اسلامی به مدافعان طالبان: مدتی بروید در میان آنها زندگی کنید 🔹روزنامه حمهوری اسلامی نوشت: قصه طالبان دارد به جاهای عجیبی ...

♦️پیشنهاد روزنامه جمهوری اسلامی به مدافعان طالبان: مدتی بروید در میان آنها زندگی کنید🔹روزنامه حمهوری اسلامی نوشت: قصه طالبان دارد به جاهای عجیبی می‌رسد. سابقه و لاحقه فکری و رفتاری این جریان برای همه آشکار است. قالب شخصیتی اینان، خشک و انعطاف ناپذیر است.جزئیات در 👇👇


entekhab.ir/۰۰۲cqB


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0