کانال عرضه اولیه
1399/08/24
08:59
♦️👈 معاون نظارت بانک مرکزی خبر داد: 🔴🔵⚫️👈کاهش نرخ سود بین بانکی از ۲۲ به ۲۰ درصد 🔷👈در ابتدای سال که منابع بانک‌ها مصرف نشده بود، نرخ سود بین با...

♦️👈 معاون نظارت بانک مرکزی خبر داد:🔴🔵⚫️👈کاهش نرخ سود بین بانکی از ۲۲ به ۲۰ درصد🔷👈در ابتدای سال که منابع بانک‌ها مصرف نشده بود، نرخ سود بین بانکی حتی به زیر ۱۰ درصد رسیده بود، اما الان نرخ سود بین بانکی حدود ۲۲ درصد است.🔷👈روند نزولی نرخ سود بین بانکی شروع شده و به زیر ۲۲ درصد می‌رسد و به نظر من ظرف حداکثر ۲ هفته این نرخ سود به ۲۰ درصد می‌رسد.👈

انتهای خبر

0
0