ساعت بورس
1400/01/08
09:03
فیلتر «قدرت خریدار به فروشنده» « #كسرا » میانگین خرید حقیقی: 32,202 میانگین فروش حقیقی: 11,914 قدرت خرید/فروش2.7 قیمت آخرین معامله:21,000 (-1.32) 📈...

فیلتر «قدرت خریدار به فروشنده»


« #کسرا »


میانگین خرید حقیقی: ۳۲,۲۰۲


میانگین فروش حقیقی: ۱۱,۹۱۴


قدرت خرید/فروش۲.۷


قیمت آخرین معامله:۲۱,۰۰۰ (-۱.۳۲)


📈نمودار سهم: /chart_kasra


📋آرشیو فیلترها: /sahm_arch_kasra


🌐صفحه نماد در Tsetmc


---------------


« #ختور »


میانگین خرید حقیقی: ۱۷,۰۵۵


میانگین فروش حقیقی: ۸,۲۶۹


قدرت خرید/فروش۲.۱


قیمت آخرین معامله:۲۳,۲۸۰ (-۰.۳۹)


📈نمودار سهم: /chart_khtoor


📋آرشیو فیلترها: /sahm_arch_khtoor


🌐صفحه نماد در Tsetmc


---------------📊 📉انتهای خبر

0
0