کدال۳۶۰
1401/03/02
10:04
#ثاخت #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1401/02/31 ▪ شرکت بین المللی توسعه ساختمان طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/02/31 از محل واگذاری ...

#ثاخت


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
▪ شرکت بین المللی توسعه ساختمان طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ از محل واگذاری پروژه های خود درآمدی نداشته است.
▪ ثاخت با سرمایه ثبت شده ۹,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۸ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ از محل واگذاری پروژه های خود مبلغ ۱۱,۲۱۳ میلیون ریال درآمد داشته که نسب به مدت مشابه سال قبل ۹۷٪ افت داشته است
۱۴۰۱-۰۳-۰۲ ۱۰:۰۴:۵۶ (۸۸۵۹۰۶)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0