بتاسهم
1399/09/05
10:30
#پرداخت در تیر 2292 میلیارد ریال و مرداد هم 2369 میلیارد ریال و شهریور 2371 میلیارد ریال و مهر 2263 و ابان 2268 میلیارد ریال فروش داشت 8 ماهه 17...

#پرداخت در تیر ۲۲۹۲ میلیارد ریال و مرداد هم ۲۳۶۹ میلیارد ریال و شهریور ۲۳۷۱ میلیارد ریال و مهر ۲۲۶۳ و ابان ۲۲۶۸ میلیارد ریال فروش داشت


۸ ماهه ۱۷۷۰۶ میلیارد ریال درامد داشته است . کل سال قبل ۲۰۸۰۳ میلیارد ریال بوده استانتهای خبر

0
0