بورس۲۴
1401/01/29
15:08
عملکرد فصل اول «وهور» را اینجا ببینید

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴ ، شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور گزارش عملکرد ۳ ماهه نخست خود را ارائه نمود.

عملکرد فصل اول «وهور» را اینجا ببینید

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور گزارش عملکرد ۳ ماهه نخست خود را ارائه نمود. این شرکت در مدت یاد شده ۲ میلیارد تومان سود سهام، ۶ میلیارد تومان سود تضمین شده و در مجموع ۸ میلیارد تومان درآمد عملیاتی داشت.


سود عملیاتی وهور نیز به بیش از ۳ میلیارد تومان رسید اما هزینه های مالی ۶ میلیارد تومانی این شرکت را با زیان خالص ۳ میلیارد تومانی همراه نمود.


وهور
انتهای خبر

0
0