بورس۳۶۵
1399/08/11
22:31
#ثشاهد 🔹نمودار بررسی رفتار حقوقی از ابتدای مهر ماه تا امروز 🔸 توضیحات: رفتار حقوقی ثشاهد را ببینید سهم از قیمت ۸۳۰۰ تومان تا ابتدای ماه رسید به ۴...

#ثشاهد🔹نمودار بررسی رفتار حقوقی از ابتدای مهر ماه تا امروز🔸 توضیحات:


رفتار حقوقی ثشاهد را ببینید سهم از قیمت ۸۳۰۰ تومان تا ابتدای ماه رسید به ۴۶۰۰ تومان و حالا ببینید بعد این اصلاح شدید حقوقی چکار کرد سهم نزول قیمتی را از ابتدای مهر ماه ادامه داد تا رسید به ۳۶۰۰ تومان و از این سطح شروع به رشد قیمتی کرد و در این رشد قیمتی حقوقی در هر روز مثبت چنان فروخت که سهم مجدد وارد نزولی شد حقوقی که حمایتی از سهم نمی کرد بعد از این اصلاح شدید قیمتی که سهم داشت به تعادل می رسید حقوقی در سه روز بیشتر از ۷۰ میلیارد تومان عرضه کرد تا مجدد سهم وارد روند نزولی شود...جالب است بدانید همین حقوقی در قیمت ۸۰۰۰ تومان بیشتر از ۴۰۰ میلیارد تومان فروش داشته است..بازی با سرمایه سهام دار خرد به همین سادگی و بدون هیچ نظارتی..
❕میله آبی میزان خرید حقوقی است و میله تو خالی فروش حقوقی و چارت قرمز رنگ قیمت سهم است


۹۹/۰۸/۱۱انتهای خبر

0
0