بااقتصاد
1400/11/16
21:26
افزایش سرمایه چند شرکت ثبت شد

افزایش سرمایه نمادهای «پدرخش»، «فولاژ»، «دزهراوی»، «قشیر» و «غنوش» نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسید.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت تولیدی و صنعتی درخشان تهران، پدرخش، افزایش سرمایه ۱۸۰ درصدی از مبلغ ۱۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان به ۴۲ میلیارد و ۸۴۰ میلیون تومان که از محل سود انباشته صورت گرفته بود را نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رساند.


شرکت فولاد آلیاژی ایران، فولاژ، افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی از مبلغ ۱۲۰۰ میلیارد تومان به ۲۴۰۰ میلیارد تومان از محل سود انباشته را نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ثبت کرد.


شرکت داروسازی زهراوی، دزهراوی، افزایش سرمایه ۲۸ درصدی از مبلغ ۲۵۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به ۳۲۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان از محل مطالبات و آورده نقدی را در مرجع ثبت شرکت‌ها ثبت کرد.


شرکت تولیدی قند شیروان بجنورد، قشیر، افزایش سرمایه ۱۳۶ درصدی از مبلغ ۳۳ میلیارد تومان به ۷۷ میلیارد و ۸۸۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان که از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها انجام شده بود را نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رساند.


شرکت نوش مازندران ، غنوش، افزایش سرمایه ۱۸۶ درصدی از مبلغ ۳۵ میلیارد تومان به ۱۰۰ میلیارد تومان از محل سود انباشته را در مرجع ثبت شرکت‌ها ثبت نمود.

انتهای خبر

0
0