نوآوران امین
1401/03/18
13:05
فنرسازی زر(#خزر) صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی شده) ✅ افزایش 78 درصدی درآمدهای عملیاتی 12 ماهه 1400 در مقایسه با دو...

فنرسازی زر(#خزر)


صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)✅ افزایش ۷۸ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۱,۷۰۳,۵۳۹ میلیون ریال به مبلغ ۳,۰۴۰,۳۴۶ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۱۱۴ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ و تحقق سود ۹۹۷ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0