کدال۳۶۰
1399/08/28
19:40
#غبشهر #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از 10 درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی 1399/09/30 شرکت ...

#غبشهر


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارایه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ شرکت صنعتی بهشهر
۱۳۹۹-۰۸-۲۸ ۱۹:۴۰:۰۹ (۶۹۳۹۷۸)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0