کدال۳۶۰
1401/03/04
21:30
#کپارس #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1401/02/31 ▪️ شرکت کاشی پارس طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/02/31 معادل 605,723 میلیون ریال از ...

#کپارس


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱▪️ شرکت کاشی پارس طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ معادل ۶۰۵,۷۲۳ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۹۳٪ افزایش داشته است.▪️«کپارس» با سرمایه ثبت شده ۱,۶۳۵,۴۷۱ میلیون ریال طی عملکرد ۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مبلغ ۸۶۰,۱۸۱ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰۷٪ رشد داشته است.۱۴۰۱-۰۳-۰۴ ۲۱:۳۰:۴۹ (۸۸۷۹۰۹)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0