بانی فام
1399/10/06
18:05
#دیدبان_خبری_بازار #کیمیا به فروش 1579 میلیارد ریالی رسیده است و این در حالی است که مدت مشابه این عدد 910 میلیارد ربال بود. @banifam

#دیدبان_خبری_بازار


#کیمیا به فروش ۱۵۷۹ میلیارد ریالی رسیده است و این در حالی است که مدت مشابه این عدد ۹۱۰ میلیارد ربال بود.


@banifamانتهای خبر

0
0