کدال۳۶۰
1399/08/24
11:44
#وکوثر آگهی دعوت به #مجمع عمومی عادی بطور #فوق_العاده شرکت اعتباری کوثر مرکزی 1399-08-24 11:44:58 (691656) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @Codal360_ir

#وکوثر


آگهی دعوت به #مجمع عمومی عادی بطور #فوق_العاده شرکت اعتباری کوثر مرکزی۱۳۹۹-۰۸-۲۴ ۱۱:۴۴:۵۸ (۶۹۱۶۵۶)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0