کانال افزایش سرمایه
1401/02/28
14:36
👆👈#وکبهمن #افزایش_سرمایه 🔶 آگهی ثبت افزایش سرمایه 🔸 سرمایه فعلی : 2,500,000 میلیون ریال 🔺 میزان افزایش سرمایه : 2,500,000 میلیون ریال 🔰 درصد اف...

👆👈#وکبهمن #افزایش_سرمایه🔶 آگهی ثبت افزایش سرمایه🔸 سرمایه فعلی : ۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال🔺 میزان افزایش سرمایه : ۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال🔰 درصد افزایش سرمایه : ۱۰۰٪📅 تاریخ ثبت : ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
🔷 محل تامین افزایش سرمایه :▪ سود انباشته ۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال۱۴۰۱/۰۲/۲۸ ۱۴:۰۰:۲۷مشاهده اطلاعیهمشاهده نماد


_________


، عرضه اولیه، پروکسی 👇[ اتصال به پروکسی‌‌تمام‌نت‌ها ]


Join ↯


/ Connect To proxy

انتهای خبر

0
0