کارگزاری آبان
1399/12/05
08:07
📢دولت مکلف به واگذاری اموال و سهام دولت در شرکت‌ها و صندوق‌ها شد ایسنا - مجلس در مصوبه‌ای دولت را مکلف کرد که با واگذاری اموال و سهام دولت در شرکت‌...

📢دولت مکلف به واگذاری اموال و سهام دولت در شرکت‌ها و صندوق‌ها شد


ایسنا - مجلس در مصوبه‌ای دولت را مکلف کرد که با واگذاری اموال و سهام دولت در شرکت‌ها و صندوق‌ها منابع لازم برای اجرای قانون معافیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی تا میزان پنج نفر کارگر را تامین کند.
انتهای خبر

0
0