دی تحلیل
1399/09/05
14:47
🌕 #سکه_طرح_جدید (روزانه) 📉 شکسته شدن کف کانال صعودی و امروز به یک خط تبدیل سطح که یکی از مهمترین حمایت‌های سکه است نفوذ داشته است... ⚠️ در صورتی ...

🌕 #سکه_طرح_جدید (روزانه)📉 شکسته شدن کف کانال صعودی و امروز به یک خط تبدیل سطح که یکی از مهمترین حمایت‌های سکه است نفوذ داشته است...⚠️ در صورتی که این شکسته شدن در روزهای آتی تثبیت گردد احتمال افت بیشتر نیز خواهد بود !!!

انتهای خبر

0
0