کدال۳۶۰
1401/03/19
22:59
#دفرا #صورت‌های_مالی_تلفیقی سال مالی منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده) شرکت فراورده های تزریقی و دارویی ایران ▪️ شرکت فراورده های تزریقی و داروی...

#دفرا


#صورت‌های_مالی_تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) شرکت فراورده های تزریقی و دارویی ایران
▪️ شرکت فراورده های تزریقی و دارویی ایران در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ضمن ثبت افزایش سرمایه ۱۰۰٪ در این دوره به ازای هر سهم ۲,۳۱۴ ریال سود محقق کرده است.▪️ «دفرا» با سرمایه ثبت شده ۱,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۳,۲۳۹,۸۱۹ میلیون ریال سود محقق کرده است.❇شرکت در گزارش تلفیقی مبلغ ۳,۲۳۹,۸۱۹ میلیون ریال سود شناسایی کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰۰٪ رشد داشته است.۱۴۰۱-۰۳-۱۹ ۲۳:۰۰:۰۵ (۸۹۲۹۹۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0