سبدگردان آرمان اقتصاد
1400/08/23
10:05
مجلس وارد بررسی دو فوریت لایحه ارز ۴٢٠٠ شد 🔹در حالی که از روز گذشته اخباری مبنی از خارج شدن لایحه ارز ۴٢٠٠ تومانی از دستور کار مجلس خبر میداد، این...

مجلس وارد بررسی دو فوریت لایحه ارز ۴۲۰۰ شد🔹در حالی که از روز گذشته اخباری مبنی از خارج شدن لایحه ارز ۴۲۰۰ تومانی از دستور کار مجلس خبر میداد، این لایحه لحظاتی قبل در دستور کار قرار گرفت و نماینده دولت برای دفاع پشت تریبون مجلس رفت

انتهای خبر

0
0